Hem

 Vängdala Equmeniaförsamling

På gång...

16/11 LÖR KL. 15.00 MISSIONSAUKTION I KYRKSTUGAN
Stefan C och Ruben E vid klubborna,
Lotterier och servering för hela
familjen


24/11 SÖN KL. 18.00 MÄSSA
I VÄNGA KYRKA
Lena Maria Olsson


DECEMBER


1/12 SÖN KL. 9.30 GUDSTJÄNST I
VÄNGA KYRKA
Joakim Hedin, Mikael Nilsson


8/12 SÖN KL.18.00
MUSIKGUDSTJÄNST I VÄNGA KYRKA.
”Det lider mot jul” med
kören Viva Vox samt instrumentalister.


24/12 TIS KL. 09.30 JULBÖN I
KYRKSTUGAN
Mikael Nilsson
Musik: Magnus Svensson med vänner


JANUARI


5/1 SÖN KL. 18.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
I KYRKSTUGAN
Carina Hult, Göteborg. Har jobbat som
skolledare/pastor med APG 29 i Indien,
Ryssland, Finland/Estland.


12/1 SÖN KL. 18.00
GUDSTJÄNST I KYRKSTUGAN
Mikael Nilsson. Sång och musik: Hasse
och Monika Linnros. Nattvard


19/1 SÖN KL. 17.00
EQUMENIAFÖRSAMLINGENS
ÅRSMÖTE I KYRKSTUGAN
26/1 SÖN KL. 18.00 MÄSSA
I VÄNGA KYRKA


FEBRUARI


2/2 SÖN KL. 9.30
GUDSTJÄNST I KYRKSTUGAN
Carl-Göran Ekberg


9/2 SÖN KL. 9.30 GUDSTJÄNST
I VÄNGA KYRKA
Dopänglar delas ut


16/2 SÖN KL. 15.00 STICKKAFÉ I
KYRKSTUGAN
Garnbytargång


23/2 SÖN KL. 18.00 GUDSTJÄNST I
VÄNGA KYRKA
Fastlagssöndagen


26/2 ONS KL. 18.00
ASKONSDAGSMÄSSA
I VÄNGA KYRKA